Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 2(10s), Pagina 26-27

Cod: 10s-1-162


SLN

Riscurile implicate la bordul navelor

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
+622

Riscurile pentru sănătatea în muncă (care poate conduce la boli, dizabilitate de lungă durată sau reducerea capacității de muncă) derivă din expunerea la nivel periculos la diverși factori nocivi întâlniți la locul de muncă.

În cazul în care unele riscuri nu pot fi complet eliminate, trebuie implementate măsuri de reducere a nivelului de expunere la pericole care pot conduce la boli sau accidente.

Expunerea la factori nocivi

Armatorii, prin politicile și programele de securitate și sănătate în muncă pe care le implementează la bordul navelor, vor trebui să ia în considerare măsuri de prevenție pentru reducerea expunerii navigatorilor la factori nocivi întâlniți la bordul navei precum: zgomot, vibrații, iluminat, lumina ultravioletă (UV), radiații nonionizante sau temperaturi extreme.

Măsurile vor conține informații legate de efectele pe care factorii nocivi le au asupra sănătății, mijloace de combatere sau echipamente de protecție potrivite, antidot.

Armatorii vor lua măsuri de informare a navigatorilor cu privire la efectele consumului de alcool și droguri și vor adopta politici stricte, în conformitate cu prevederile legislației naționale și a unei bune practici de viață la bord.

Riscuri specifice muncii și activității la bord

Armatorii vor prevedea în programele de securitate și sănătate la bord proceduri care să cuprindă măsuri specifice de prevenție pentru diferite tipuri de activități printre care: lucrul în spații închise sau cu acces limitat, la înălțime sau în afara bordului, lucrul cu echipamente și munca în compartimentul mașină, încărcarea și descărcarea navei, manevrarea parâmelor și ancorarea, lucrul cu substanțe periculoase.

Pentru toate activitățile periculoase, ale căror riscuri nu pot fi în totalitate eliminate, vor fi prevăzute proceduri de muncă cu permis de lucru.
Echipajul va fi informat în legătură cu toate riscurile inerente desfășurării activităților de mai sus și instruit în legătură cu procedurile care se aplică în aceste cazuri și măsurile de prevenție, incluzând modul corect de folosire al echipamentului individual de protecție.

Proceduri în caz de urgență și în caz de accident

Armatorii vor adopta pentru fiecare navă planuri care să cuprindă procedurile în caz de urgență sau accident de muncă.

Politica de siguranță implementată de armator la bord va conține exerciții pe care echipajul le va desfășura, cu simularea unor astfel de situații și măsurile care urmează să fie luate. Aceste exerciții vor asigura familiarizarea echipajului cu sistemul de răspuns în caz de urgență sau accident și cu echipamentul, care se folosește în astfel de situații.


<strong>SLN,</strong> Autor necunoscut

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
+622