Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 2(10s), Pagina 28-29

Cod: 10s-1-163


SLN

Investigarea și raportarea accidentelor de muncă, leziunilor sau bolilor profesionale

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
+621

Armatorii vor introduce proceduri specifice, care să cuprindă modul în care se desfășoară cercetarea și raportarea către armatori și/sau autorități a accidentelor, leziunilor și bolilor profesionale, care pot surveni la bordul navelor.

Obiectivele investigării accidentelor, leziunilor și bolilor profesionale
Obiectivele investigării, analizei și raportării accidentelor, leziunilor și bolilor profesionale trebuie să:

■ identifice cauzele și factorii care au declanșat accidentele, leziunile sau bolile profesionale și să identifice și să implementeze măsuri preventive în acest sens;

■ aducă la cunoștința tuturor navigatorilor aceste evenimente, contribuind prin aceasta la îmbunătățirea continuă a politicilor și programelor de SSM la bord;

■ ofere îndrumare în stabilirea și revizuirea cadrelor juridice, administrative și a bunei practici marinărești;

■ promoveze introducerea, monitorizarea și validarea unor proceduri uniforme de raportare a accidentelor, leziunilor și bolilor profesionale;

■ încurajeze sensibilizarea în rândul: personalului navigant, comitetelor de securitate și sănătate, precum și furnizorilor de servicii medicale, de efectele potențiale ale activității lor asupra sănătății navigatorilor și, pentru a sprijini autoritățile competente, în colectarea de informații mai cuprinzătoare cu privire la accidentele de muncă, leziuni și boli profesionale;

■ minimizeze posibilitatea de recidivă a acestor evenimente.

Investigarea și raportarea accidentelor de muncă
Investigarea accidentelor de muncă la bord va fi efectuată de o comisie numită de comandantul navei, comisie din care vor face parte ofițerul de siguranță și reprezentantul navigatorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă.

Armatorul va elabora o procedură specifică de investigare, care să respecte prevederile din legislația națională referitoare la cercetarea evenimentelor. Aceasta va conține, fără să se limiteze numai la acestea, schițe, fotografii, declarații, copii ale actelor justificative, copie permis de lucru și orice tip de probe relevante pentru stabilirea cât mai exactă a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Raportul complet de investigație va fi prezentat și dezbătut în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă de la bord, pentru a elabora măsuri imediate pentru minimizarea riscului de recidivă.
Raportul va fi de asemenea transmis armatorului, care va informa autoritățile, conform prevederilor legale.

În cazul accidentelor soldate cu deces sau vătămare gravă, vor fi informate autoritățile din primul port de escală al navei si organizația reprezentativă a navigatorilor (SLN).


<strong>SLN,</strong> Autor necunoscut

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
+621