Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 2(2), Pagina 10

Cod: 2-2-17


ETF

Viziunea ETF Europa privind transportul maritim

ETF, Autor necunoscut

Like
Unlike
+790

În ciuda potențialului de performanță și creșterii pozitive, transportul maritim încă nu crează suficiente locuri de muncă pentru membrii UE. Într-o perioadă de șomaj semnificativ, în special în rândul tinerilor, armatorii continuă să înlocuiască ofițerii și echipajele europene, cu variante low-cost non-europene. Reducerea prelungită a numărului navigatorilor UE, în special a ofițerilor, și erodarea continuă a know-how-ului european, apare și în urma faptului că armatorii nu se implică în angajarea tinerilor. Pe scurt, nu sunt interesați de formarea viitoarei generații de marinari UE. Scăderea numărului echipajelor experimentate și a ofițerilor, conduce la lipsa competenței în cadrul sectorului maritim din UE.

Politica europeană de transport maritim a devenit sinonimă cu concurența nereglementată și distorsionată, favorizând astfel pe cei care caută să opereze la cel mai mic numitor comun. În plus, lipsa de navigatori europeni calificați la nivelul UE, a fost serios neglijată iar acest lucru va genera în cele din urmă un impact negativ asupra standardelor de siguranță, de exploatare și întreținere a navelor, precum și în ceea ce privește relațiile industriale și măsurile de protecție a
mediului marin.

„Dumping-ul social” face ravagii în transporturile maritime europene si nu numai. Pentru a înțelege contextul, este necesar să reamintim că navele înregistrate sub pavilioane de complezență, care utilizează porturile europene, nu sunt taxate la același nivel cu cele înregistrate sub pavilioanele naționale ale țărilor UE. Acestea din urmă sunt, de asemenea, obligate să respecte directivele UE. Astfel, armatorii preferă să folosească pavilioane de complezență și, în acest fel, să cheltuiască mai puțin, să minimizeze costurile forței de muncă, să reducă standardele specifice, pe scurt să evite obligațiile legale aplicabile marinarilor sub pavilioane naționale, europene. Aceste practici subminează echilibrul concurențial și promovează dumping-ul social, în detrimentul armatorilor UE din cadrul registrelor naționale, care încearcă să angajeze navigatori din UE, ca să nu mai vorbim de navigatorii înșiși.

Soluția pentru compensarea declinului navigației maritime UE, nu poate fi trimiterea navigatorilor la uscat (nu ne dorim acest lucru) ci întinerirea bazei forței de muncă, prin crearea și protejarea locurilor de muncă pentru cetățenii europeni.

Chiar dacă anvergura acestei provocări este semnificativă, totuși, trebuie găsite soluții. Astfel, UE trebuie să promoveze recrutarea și menținerea navigatorilor pregătiți și calificați conform normelor europene. Sunt necesare acțiuni urgente pentru a face transportul maritim de mâine să redevină generator de bogăție și de locuri de muncă pentru navigatorii rezidenți UE. Sindicatele din tarile europene au lansat o serie de propuneri pe care politica europeana ar trebui sa le rezolve si anume:

1. Promovarea locurilor de muncă pentru navigatorii europeni.

2. Restructurarea directivelor privind dotarea cu personal pentru a asigura condiții de concurență echitabile pentru toți navigatorii.

3. Impunerea liniilor directoare IMO/ILO cu privire la tratamentul echitabil al navigatorilor în cazurile de accidente maritime.

4. Păstrarea calității la standarde ridicate în formarea, educarea și certificarea navigatorilor UE.

5. Stabilirea normelor obligatorii de siguranță în muncă, inclusiv dincolo de apele teritoriale naționale.

6. Acordarea unei pensii de stat către toți navigatorii sub pavilion UE.

7. Reducerea amprentei asupra mediului.

8. Implementarea conceptului de Fair Transport to Shipping.

Sigur, la nivel declarativ, toata lumea este de acord cu propunerile avansate, dar, pana la promovarea lor in legislatia europeana, probabil ca va mai trece o perioada de timp si va trebui o si mai mare presiune a comunitatii maritime europene.


<strong>ETF,</strong> Autor necunoscut

ETF, Autor necunoscut

Like
Unlike
+790