Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 1(5), Pagina 18-19

Cod: 5-1-70


SLN

SLN - O structură profesională în continuă perfecționare

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
+816

Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) este organizația profesională a navigatorilor maritimi și reprezintă 5.250 de membri dintre care 23 sunt femei și 1.537 tineri cu vârste de până în 30 de ani (Statistică SLN / 20 dec. 2017). Organizația este afiliată la ITF din 1991 și membru fondator al ETF (European Transport Workers Federation). Prin participarea la diferite secțiuni și grupuri de lucru de specialitate ale Comisiei Europene, SLN participă activ la elaborarea legislației europene în domeniul maritim.

SLN dă posibilitatea membrilor săi să își facă auzită vocea pe plan local, național și internațional, în diferite structuri profesionale, să participe la campanii privind îmbunătățirea condițiilor lor de muncă.

SLN este organizația care a luptat și luptă pentru ratificarea de către România a tuturor convențiilor maritime care ne influențează siguranța și
sănătatea la bordul navelor (ILO C.147, C.180 și C.163, MLC 2006) și a propus mai multe acte normative, pentru protecția navigatorilor, printre cele mai importante fiind HG-urile de repatriere și plată a navigatorilor abandonați de către Navrom, Romline și Petromin, acte normative care au stat la baza plăților a peste 50 de milioane de dolari SUA către aceștia. Aceste acte normative, redactate de SLN în 1997 sub forma de inițiative legislative, garantează repatrierea și plata salariilor restante în caz de abandon a navigatorilor (HG 10/97 și 71/97, modificate în HG 83/2003 și, în curând, transformate în Normele de Implementare a MLC 2006 cu toate beneficiile privind plata și repatrierea navigatorilor în caz de abandon și alte acte normative care aduc beneficii tuturor navigatorilor români, nu numai membrilor de sindicat.

SLN a decis (având în vedere accesul la baza de date ITF) ca pe perioada 2008 - 2020 să facă o campanie de informare gratuită pre-angajare pentru toți navigatorii membri de sindicat sau nu, cu privire la condițiile de muncă de la navele unde urmează să fie îmbarcați, cu privire la bonitatea companiilor și alte sfaturi de specialitate vis-a-vis de contractele de muncă ce trebuiesc semnate. Această perioadă se va încheia pe data de 31 decembrie 2020, dată după care numai membrii SLN vor mai avea acces la aceste informații. Prin această campanie, până la data de 31 decembrie 2017, mai mult de 3.500 de membri de sindicat (dintr-un total de peste 10.000 de navigatori români) au beneficiat de informații gratuite.

SLN, din anul 1996, a organizat campaniile ITF pe Marea Neagră, în porturile românești, vizând stoparea navelor substandard, campanii care au avut ca rezultat inspectarea a peste 5.000 de nave, recuperararea a peste 20 de milioane de dolari și 14 nave abandonate reținute și vândute prin procedurile legale.

SLN este un participant activ și la campania ITF și ETF privind stoparea hărțuirii și intimidarii. Prin combaterea hărțuirii de orice fel și a intimidării, noi credem că se poate dezvolta un mediu echilibrat și corect de muncă la bordul navelor.

În anul 2014, în urma situației disperate în ceea ce privește efectuarea cadeției tinerilor studenți de marină, după discuții cu școlile de învățământ, Sindicatul Liber al Navigatorilor a inițiat proiectul CADETUL ROMÂN – în primă instanță, invitând pe toți cei implicați și beneficiari de pe urma muncii navigatorilor (ANR, CERONAV, ANMB, UMC și Asociația Agențiilor de Crewing) pentru a crea un cadru legal în care studenții absolvenți să își poată satisface practica pentru brevet. Ulterior, rămas singur, la finele anului trecut, SLN a redeschis această acțiune și împreună cu UMC a demarat un proiect pilot pentru un număr limitat de studenți (între 30 și 50) pentru a contribui financiar, pe buget propriu SLN și UMC (50-50%), în vederea împărțirii costurilor cu stagiul de practică a studenților. Deși nu este responsabilitatea SLN, dorim să atragem atenția și să arătăm autorităților din domeniu un exemplu pentru a fi pus în practică pentru toți studenții, așa cum se face în alte țări europene cum ar fi Belgia, UK, Norvegia, Franța, Germania, etc.

Sindicatul Liber al Navigatorilor alături de Federația Europeană a Transportatorilor (ETF), de sindicatele „Nautilus International UK” și „Polish Seafarers Union” precum și alte 26 de institute de educare, formare și cercetare a muncii din industria maritimă europeană, din luna februarie 2018, participă la proiectul european BLUEPRINT IN MARITIME SHIPPING – master-planul pentru educația și formarea europeană pentru navigatori. Cu alte cuvinte, acest master-plan va sta la baza curriculei de învățământ în toate centrele educaționale europene care vor avea aceleași standarde, prin mai multe pârghii de implementare educațională cum ar fi: mobilitatea lectorilor, învățământul combinat și accesul la o rețea cu baze de date, importantă, despre ce se cere și ce se așteaptă să se facă, practic, la bordul navelor și problemele care apar și cum pot fi ele evitate, etc.

SLN are în responsabilitate, strict pentru membrii sai:

• Negocierea contractelor colective de muncă în standardele ITF;
• Implicarea pentru respectarea condițiilor de muncă și viață de la bordul navelor unde aceștia își desfășoară activitatea;
• Asistență în caz de nevoie, inclusiv asistență juridică gratuită. Avem avocați specializați pentru problemele legate de locul de muncă și avem acces la o rețea vastă de avocați - specializați și de încredere - din întreaga lume pentru a putea oferi sprijin acolo unde este nevoie cel mai mult;
• Funcționarii SLN oferă consiliere de specialitate cu privire la problemele legate de contractul de muncă, discriminare, neplata salariilor, asistență în caz de accidente și îmbolnăviri;
• Ajutoare sociale în limita hotărârilor Comitetului Executiv, în baza aprobării Adunării Generale;
• Serbarea de Crăciun pentru copii;
• Editarea și distribuirea revistei „Cap Compas”;
• Asigurarea unei linii telefonice permanente, 24/7, pentru a putea raporta o problemă și intervenției rapide pentru rezolvarea acesteia;
• Aplică toate standardele stabilite prin ITF Mexico Policy și cooperează îndeaproape cu organisme internaționale din domeniul maritim ETF, ITF, IMO, ILO precum și cu autoritățile naționale ANR / MAE / MT / MMSS;
• Protejarea datelor personale și confidențialitatea discuțiilor private cu personalul de specialitate SLN.
• Eliberarea Cardurilor de Membru – mijloace moderne de identificare, în caz de nevoie, a apartenenței la SLN / ITF;
• Familiarizare calculatoare pentru aceia care vor să își perfecționeze abilitățile de lucru pe calculator (participare voluntară pe bază de înscriere - condiție: grupă de minimum 5 persoane);
• Cursuri de limba Engleză –vocabular maritim (participare voluntară pe bază de înscriere - condiție: grupă de minimum 10 persoane);
• Dezvoltarea altor abilități (în funcție de propunerile membrilor de sindicat și de posibilitățile organizatorice ale SLN).

Pentru îmbunătățirea serviciilor și o mai bună protecție și reprezentare a membrilor de sindicat, SLN așteaptă permanent propuneri constructive din partea voastră.


<strong>SLN,</strong> Autor necunoscut

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
+816