Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 1(9), Pagina 24-25

Cod: 9-16-131


Info Navigatori

Sistemul finlandez de pensii pentru navigatori

Valentin Dumitru, Redactor șef adjunct

Like
Unlike
0

MEL, prima legislație din Finlanda privind pensiile pentru sectorul privat, a intrat în vigoare la 1 iunie 1956.

Fondul de pensii pentru navigatori a fost înființat pentru a pune în aplicare legislația finlandeză. Emiterea unei legislații în domeniul pensiilor pentru un grup relativ mic de angajați, deși una cu o tradiție profund înrădăcinată, a reprezentat un pas important în pregătirea modului de dezvoltare a prestațiilor legale de pensii legate de câștiguri în Finlanda în anii 1950.

Pensiile pentru navigatori au fost modeste la început. Acestea au constat doar în pensiile pentru limită de vârstă și invaliditate. La începutul anilor 1960, MEL a fost extinsă pentru a include pensia de urmaș și subvenția de înmormântare. Vârsta de pensionare a devenit 60 pentru echipaje și 65 pentru ofițerii navelor. În funcție de durata serviciului pe mare, membrii echipajului au devenit eligibili să se pensioneze la împlinirea vârstei de 55 de ani și același principiu se aplica ofițerilor navelor care au împlinit vârsta de 60 de ani. Pensiile erau structurate în funcție de câștiguri.

Cheltuielile cu pensiile au fost împărțite între navigatori, companiile de transport maritim și stat.

Navigatorii și companiile de transport maritim au convenit să plătească cotele respective sub forma unei contribuții anuale de asigurare. Contribuția statului a apărut numai în momentul în care au apărut cheltuielile cu pensiile.
Sistemul de pensii al navigatorilor a fost îmbunătățit în anii 1960 și 1970, ca urmare a asigurării sociale a salariaților. Cu toate acestea, MEL nu face parte din schemele colective în același mod ca și alte sisteme de pensii legate de câștiguri.

În anii 1980, furnizarea de pensii a devenit o problemă pentru marinarii finlandezi care lucrau pe nave sub alte pavilioane. Legislația modificată, care a intrat în vigoare în 1987, a permis marinarilor care lucrează pe navele cu pavilioane schimbate să fie asigurați la Fondul de pensii al navigatorilor care lucrau pe navele sub pavilion finlandez.

În același timp, la MEL, au fost adăugate și pensiile flexibile.

MEL a fost, din nou, modificat în cadrul reformei majore a sistemului de pensii din 2005, pentru al aduce în concordanță cu politicile generale ale sistemului de pensii asociat câștigurilor salariale.

Beneficiul clar al reformei este modificarea reglementărilor privind angajamentele în materie de pensii, ceea ce mărește considerabil corelația dintre contribuția de asigurări plătite și pensia acumulată. În consecință, nu mai este necesar să se limiteze valoarea maximă a unei pensii la 50%, un avantaj resimțit de navigatorii care oferă servicii de lungă durată, aceștia fiind asigurați în conformitate cu MEL. De asemenea, reforma a asigurat caracteristicile speciale ale pensiei MEL, cum ar fi ratele de asigurare pentru pensii ușor mai ridicate decât în ​​alte sisteme de pensii legate de câștiguri salariale și dreptul la așa-numita vârstă de pensionare anticipată.
În 2013, Ministerul Afacerilor Sociale și Sănătății (STM) a înființat un grup de lucru pentru a dezvolta beneficiile și finanțarea sistemului de pensii al navigatorilor. Grupul de lucru a prezentat o propunere unanimă în vara anului 2014. Grupul de lucru a fost constituit din propunerea unui alt grup de lucru instituit în 2013 de către Ministerul Finanțelor pentru a investiga condițiile de funcționare, politicile de ajutor și măsurile de adaptare aferente la transportul maritim.
Responsabilitățile grupului de lucru au fost astfel legate de un proiect mai amplu care examinează ajutoarele de stat pentru transport maritim.

Grupul de lucru pentru reforma sistemului de pensii al navigatorilor s-a reunit încă o dată în toamna anului 2014, ca urmare a acordului de pensie încheiat de organizațiile pieței muncii în octombrie 2014. Acordul de pensie a avut două efecte imediate: perioada de tranziție pentru pensionarea anticipată a navigatorilor a fost mărită la 9 ani iar deducerea contribuției la pensie nu se aplică marinarilor.

După aceste schimbări recente și perioada lungă de tranziție, sistemele de pensii ale navigatorilor vor fi similare cu cele ale altor profesii.
În conformitate cu Legea privind pensiile navigatorilor (MEL), un angajat este asigurat dacă lucrează în conformitate cu legislația muncii maritime:

• Pe o navă comercială finlandeză folosită în traficul străin

• Pe o navă de salvare sau de pescuit finlandez care operează pe mare în scopul de a face profit

• Pe un spărgător de gheață finlandez, altul decât cel care sparge gheața în port

• Pe o navă de marfă finlandeză, un remorcher sau un împingător care operează în principal în traficul maritim național și care este înscris pe lista navelor comerciale

• Pe o navă comercială finlandeză care operează în trafic străin și închiriată în principal fără echipaj unui operator străin, în cazul în care angajatul are contractul cu proprietarul navei sau cu un angajator angajat de acesta

• Pe o navă comercială străină închiriată de un proprietar de nave finlandez, în principal fără echipaj, dacă angajatul este angajat de proprietarul navei

• Pe o navă înscrisă pe lista navelor comerciale, legea privind pensiile navigatorilor se aplică cetățenilor din țările UE / EEA și cetățenilor țărilor terțe care locuiesc în țările UE / EEA
Pe spărgătoarele de gheață, Legea privind pensiile navigatorilor se aplică echipajului și ofițerilor. Ofițerii aflați în serviciu au fost transferați în sfera MEL la 1 ianuarie 2010.

Obligația de a se asigura începe atunci când angajatul împlineste 17 ani.

Asigurarea de pensie nu se mai plătește odată ce angajatul atinge o anumită vârstă, după cum urmează:

• anul nașterii 1957 sau mai devreme, la vârsta de 68 de ani

• anul nașterii 1958-1961, la vârsta de 69 de ani

• anul nașterii 1962-1964, la vârsta de 70 de ani• anul 1965 sau mai târziu, va fi corelat cu durata de viață așteptată
Contribuția la pensia MEL a fost revizuită în 2016. Anterior, contribuția la pensie a fost împărțită în mod egal între angajator și angajat, în conformitate cu Legea privind pensiile angajaților (TyEL). Ministerul Afacerilor Sociale și Sănătății ratifică anual procentajul contribuției la pensie al angajatorului.


<strong>Valentin Dumitru,</strong> Redactor șef adjunct

Valentin Dumitru, Redactor șef adjunct

Like
Unlike
0