Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 2(2), Pagina 17

Cod: 2-12-24


Ghidul marinarului

Sfaturi pentru cadeți

Costică Stici, Vicepreședinte SLN

Like
Unlike
+849

Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială (SLN) încearcă să vină în sprijinul cadeților cu câteva sfaturi utile privind viața și activitatea cadeților la bordul navelor:

Pentru a vă putea înscrie la examenul de brevet de ofițer 3 punte și /sau mașină cadeții de punte și mașină trebuie să aibă 12 luni de ambarcare pe nave „sea going vessels” dintre care minim 6 luni serviciu de cart pe comanda de navigație sau în compartimentul de control al mașinii. Nu se admit îmbarcări pe nave costiere.

Din cauza crizei financiare din ultima perioadă de timp, o mare parte dintre absolvenții instituțiilor de învățământ superior de specialitate din România nu au reușit să-și efectueze acest stagiu și astfel nu au putut să-și susțină examenul de brevet. A devenit dificilă găsirea unui loc de muncă și pentru cei ce și-au obținut brevetul de ofițer, însă nu au experiență pe funcție.

Datorită greutăților în găsirea unui loc în care cadeții să-și poată desfășura activitatea sau, mai pe românește, datorită disperării din multe familii, cadeții români sunt dispuși să accepte locuri de muncă pe nave sub standard tehnic, riscându-și astfel sănătatea și viața.

Înainte de a pleca în voiaj, este bine ca orice cadet să vină la sediul Sindicatului Liber al Navigatorilor, aflat în Incinta Port Constanța (Clădirea Bursa Nouă) pentru a căpăta - gratuit - informații despre nava pe care urmează să își desfășoare activitatea.

Aderarea la organizația noastră și implicit calitatea de membru SLN și ITF, se face doar prin completarea unui formular. Cotizația, în cazul cadeților, este zero pe perioada cadeției, cu condiția ca la începutul fiecărui an, în funcție de perioada când se află în țară, aceștia să își reînnoiască legitimația (cardul) de membru.

În perioada pe care o vor petrece la bordul navei, cadeții trebuie să acumuleze cât mai multe cunoștințe practice, în completarea celor teoretice deja asimilate în anii studenției.

Atât cadeții de punte cât și cei de mașină trebuie să se asigure că, la navă, activitatea lor este coordonată de căpitanul secund - pentru cei de la punte și de șeful mecanic secund - pentru cei de la mașină.

Sfaturi pentru cadeții puntiști:

• Trebuie să aveți în vedere că lucrul pe puntea navei este o activitate deosebită;

• Pe cât posibil, activitatea trebuie să fie supravegheată de cel puțin un navigator;

• Nu lucrati niciodată fără echipament de protecție ;

• Acoperiți-vă capul întotdeauna, în special când nava navigă în zone calde;

• Nu lucrați la înălțime sau in afara bordului;

• Nu intrați în spații închise neînsoțit si fără mască de oxigen;

•Nu lucrați sau vizitați compartimentele navei fără a informa ofițerii de punte;

• Nu ieșiți noaptea în exteriorul castelului decât dacă ați primit un ordin și, în acest caz, doar cu mijloace de iluminare adecvate și însoțit de un alt navigator;

Sfaturi pentru cadeții de la mașini:

• Asigurați-vă că ați primit, de la șeful mecanic, toate informațiile necesare privind normele de protecție a muncii;

• Solicitați echipamentul specific de protecție: cască, uniformă, mănuși și încălțăminte cu bot metalic, fără plachiuri;

• Desfășurați-vă activitatea în camera de comandă a mașinii, sub suprave-gherea ofițerului de cart;

• În afara camerei de comandă, supravegheați funcționarea agregatelor, dar fără a interveni;

• Nu fumați în sala mașinilor sau în camera de comandă;

• Nu interveniți asupra agregatelor în mișcare sau a celor sub presiune;

• Nu lucrați cu materiale volatile în sala mașinilor;

• Nu intrați în spații închise și neiluminate;

• Nu lucrați la înălțime;

• Anunțați șeful de compartiment / ofițerul de cart pentru orice neregulă observată în sala mașinilor.

Ceea ce noi am postat în acest articol sunt numai câteva informații privind viitoarea dumneavoastră activitate de cadet la bordul navelor comerciale.


<strong>Costică Stici,</strong> Vicepreședinte SLN

Costică Stici, Vicepreședinte SLN

Like
Unlike
+849