Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 3(7), Pagina 18-19

Cod: 7-11-95


Piața muncii

Radiografia României maritime

Ion Tița - Călin, Jurnalist, Cuget Liber

Like
Unlike
+1153

În ciuda faptului că nu mai deține o flotă maritimă comercială, România continuă să joace un rol deosebit de important pe harta transporturilor navale internaționale. Începând din anul 2000, țara noastră a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de forță de muncă de înaltă calitate, pentru flota mondială.

Astazi România deține instituții de invatamant si pregatire marinăreascǎ recunoscute pe plan internațional pentru profesionalismul lor, cum sunt Universitatea Maritimă Constanța UMC), Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV. Ȋn țara noastrǎ Autoritatea Navalǎ Romanǎ este reprezentantul Ministerului Transporturilor ȋn acest sector unde activeazǎ şi peste 100 de agenții de crewing pentru cei peste 21.000 de navigatori, personal navigant roman . Singura organizație reprezentativǎ a navigatorilor din Romania este Sindicatul Liber al Navigatorilor, o organizatie puternica, recunoscutǎ in plan national si international, afiliatǎ ITF din anul 1991.

Potrivit Agenției Europene de Siguranță Maritimă (EMSA), în anul 2016, țara noastră ocupa locul opt între statele Uniunii Europene, în ceea ce privește rezerva de comandanți de nave și ofițeri pentru flota maritimă mondială.Răspunzând întrebărilor cotidianului „Cuget Liber”, Autoritatea Navală Română a precizat că în evidențele sale figurează un număr de 27.883 de navigatori (din rândul personalului cu atribuțiuni de siguranță a navigației maritime) care dețin documente valabile (certificate de capacitate, brevete), din care: 9.079 nebrevetați, 14.585 ofițeri, 2.164 comandanți și 2.055 șefi mecanici.

Câți dintre aceștia sunt îmbarcați, în prezent, este greu de spus, întrucât nu există un sistem de raportare și de evidență la nivel național al îmbarcărilor în flotele străine.

Potrivit estimărilor Sindicatului Liber al Navigatorilor, astăzi navigă în mod regulat circa 10.000 de ofițeri și aproximativ 3.900 de nebrevetați. Alți circa 7.500 de ofițeri și nebrevetați reușesc să obțină cel puțin un contract de îmbarcare o dată la doi – trei ani.

Există și un corp numeros de navigatori din categoria personalului auxiliar de pe navele de croazieră, de câteva mii de cameriste, bucătari, barmani, chelneri, fotografi și artiști, etc.

Plasarea forței de muncă marinărești în flotele lumii este intermediată de 112 agenții de crewing autorizate de ANR. Sunt și navigatori care reușesc să se îmbarce luând legătura direct cu companiile de navigație angajatoare, fără ajutorul intermediarilor.


<strong>Ion Tița - Călin,</strong> Jurnalist, Cuget Liber

Ion Tița - Călin, Jurnalist, Cuget Liber

Like
Unlike
+1153