Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 4(4), Pagina 10-11

Cod: 4-7-48


Abordări sindicale

Lupii de mare eșuează între clauzele contractelor de îmbarcare

Ion Tița - Călin, Jurnalist, Cuget Liber

Like
Unlike
+851

Nu trebuie să ne surprindă faptul că un număr mare de navigatori nu au citit cu atenţie contractul de îmbarcare pe care l-au semnat şi nu i-au înţeles prevederile, ajungând să nu cunoască ce drepturi şi obligaţii au. Nu sunt singurii. Comportamentul acesta este frecvent şi în rândul lucrătorilor de la uscat, al clienţilor instituţiilor bancare şi de asigurări, ai furnizorilor de utilităţi şi chiar în rândul agenţilor economici care încheie contracte comerciale. Dar aceasta nu este o scuză pentru lupii de mare.

Ignorarea obligaţiei de a studia cu atenţie şi a înţelege contractul semnat poate avea consecinţe costisitoare, grave pentru cei ce se fac vinovaţi de ignoranţă ori superficialitate.

Adrian Mihălcioiu, şeful Inspectoratului ITF România şi lider al Sindicatului Liber al Navigatorilor, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că s-au înmulţit cazurile de navigatori care nu îşi revendică drepturile cuvenite prin contractele de îmbarcare. Culmea, sunt situaţii în care marinarii ce s-au îmbolnăvit ori au suferit un accident sunt traşi de mânecă de angajatorii curioşi să afle dacă nu cumva au renunţat la drepturile lor.

„Navigatorii trebuie să ştie că, în momentul în care s-au accidentat ori s-au îmbolnăvit, acordarea drepturilor cuvenite nu vine de la sine. Ei trebuie să îşi cunoască foarte bine drepturile şi modalităţile în care acestea pot fi obţinute.

În viaţa de zi cu zi, apar tot felul de situaţii. Sunt frecvente cazurile în care clauzele din contractele de muncă nu sunt acoperite cu asigurările P & I prevăzute de Convenţia internaţională privind munca şi viaţa pe mare MLC 2006, fie poliţele de asigurare sunt încheiate la valori mult prea mici ori cu asiguratori neserioşi, alţii decât cei recunoscuţi de organismele internaţionale.

Sunt situaţii când deciziile luate la bordul navelor îi împiedică, ulterior, pe navigatori, să-şi revendice drepturile. Marinarii trebuie să ştie că, atunci când se produce o îmbolnăvire sau un accident, acestea trebuie înregistrate în jurnalul de bord, iar navigatorul trebuie să obţină un document standard de la navă, în care se înregistrează tipul de îmbolnăvire sau accident. Persoana în cauză trebuie să fie atentă la corectitudinea completării acestuia! Dacă a avut loc un accident de muncă trebuie bifată rubrica „accident”, nicidecum rubrica „îmbolnăvire”.

Navigatorul are dreptul să meargă la un medic indiferent de nava pe care se află şi în cel mai apropiat port. El trebuie să ştie cum se obţine respectarea acestui drept. Dacă este membru al unei organizaţii sindicale, se adresează acesteia şi primeşte tot sprijinul. În caz contrar, trebuie să se străduiască să determine armatorul şi comandantul navei să-i asigure asistenţa medicală.

E bine să se ştie faptul că navigatorii trebuie să primească personal toate actele medicale eliberate de doctori, întrucât situaţia medicală îi priveşte pe ei, în primul rând, în calitate de pacienţi, iar companiei şi asiguratorilor trebuie să le prezinte copii. În documentele medicale trebuie să se scrie clar că este vorba de accident sau îmbolnăvire la bordul navei şi să se arate cauza acestora.

În astfel de cazuri, în documentul de repatriere trebuie să se stipuleze că aceasta a avut loc în baza accidentului ori îmbolnăvirii suferite, nicidecum din iniţiativa navigatorului”, precizează liderul SLN.

Stimaţi navigatori, după cum constataţi, acordarea dreptului de a beneficia de îngrijire medicală şi de compensaţii depinde de respectarea contractului de îmbarcare de ambele părţi. Dacă navigatorul nu îndeplineşte obligaţiile enumerate mai sus, riscă să nu poată beneficia de drepturile sale, chiar dacă angajatorul este binevoitor. În lipsa documentelor obligatorii, corect completate, marinarul nu va primi compensaţiile prevăzute în contractul de muncă.

„Sunt cazuri în care navigatorii au suferit accidente la bord şi nu s-au dus la doctori. Apoi, s-au debarcat în baza unei cereri de concediu. Odată ajunşi acasă nu au făcut un control medical, pentru ca după câteva luni să se îmbolnăvească grav din cauza accidentelor suferite. În lipsa înscrisurilor de la medici şi de la navă privind trauma suferită, obţinerea compensaţiilor cuvenite prin contractul de muncă este imposibilă”, afirmă Adrian Mihălcioiu.

Sindicatul Liber al Navigatorilor a lansat o campanie de informare privind contractele de îmbarcare, clauzele contractuale, drepturile şi responsabilităţile contractuale, procedurile de urmat pentru obţinerea drepturilor, modul de soluţionare a litigiilor contractuale. Navigatorii care vor fi receptivi la sfaturile primite şi le vor urma vor fi feriţi de necazurile şi complicaţiile izvorâte din ignoranţă.

„Îi sfătuim pe navigatori să citească cu atenţie contractele de muncă, să le înţeleagă şi să le respecte. Nu doar clauza salarială este importantă, ci şi cele privind accidentele şi îmbolnăvirile, procedurile de urmat în aceste cazuri”, atenţionează liderul de sindicat.


<strong>Ion Tița - Călin,</strong> Jurnalist, Cuget Liber

Ion Tița - Călin, Jurnalist, Cuget Liber

Like
Unlike
+851