Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 1(1), Pagina 13

Cod: 1-12-9


Ghidul marinarului

Înainte de a semna un contract de muncă

Gabriela Dan, Redactor

Like
Unlike
+977

Nu începeți lucrul pe o navă, fără a avea un contract scris.

Nu semnați niciodată un contract în alb, care are elemente importante necompletate sau cu care nu sunteți familiar. Trebuie să îl înțelegeți perfect.

Verificați dacă contractul pe care îl veți semna face referire la un acord negociat colectiv. În caz afirmativ, asigurați-vă că sunteți pe deplin conștient de termenii acestuia și păstrați permanent o copie a acestuia alături de contractul dumneavoastră.

Verificați durata contractului. Aceasta trebuie să fie foarte clar specificată, fără echivoc.

Nu semnați un contract a cărui durată poate fi modificată unilateral. Durata nu trebuie modificată decât cu acordul tuturor părților.

Verificați dacă este specificat în mod clar nivelul salariului de bază, corelat cu timpul de lucru (de exemplu 44 sau 48 de ore pe săptămână). Conform ILO, timpul de lucru ar trebui să fie de maximum 48 de ore pe săptămână.

Aveți în vedere ca în contract să se specifice foarte clar cum se plătesc orele muncite suplimentar. În conformitate cu ILO, orele suplimentare ar trebui plătite de cel puțin 1,25 ori mai mult decât orele normale de lucru.

De asemenea, numărul zilelor de concediu plătit trebuie specificat în mod clar. ILO specifică un minim obligatoriu de 30 de zile pe an.

Verificați, deci, încă o dată, dacă plățile salariului de bază, al timpului suplimentar lucrat și al concediului legal, au fost separat și corect definite.

Nu semnați un contract prin care nu au fost clar specificate condițiile, inclusiv asigurarea plăților necesare, în cazul repatrierii.

Nu semnați un contract care permite proprietarilor navei reținerea unei părți a salariului sau a altor categorii de venituri. Sunteți complet îndreptățit să vă primiți drepturile integrale, în fiecare lună.

Urmăriți cu atenție beneficiile adiționale specificate prin contract. Întotdeauna, obțineți confirmarea scrisă cu privire la aspecte cum ar fi:
- îmbolnăvirea în timpul perioadei contractuale;
- moarte în timpul perioadei contractuale;
- pierderea navei;
- pierderea efectelor personale ca urmare a pierderii navei;
- încheierea prematură a contractului.

Nu încheiați un contract care vă interzice afilierea la un sindicat sau are clauze care nu vă permit să fiți reprezentat și consultat de către reprezentanții sindicatului.

Verificați modul și condițiile în care poate avea loc încetarea contractului (inclusiv modul de notificare).

Asigurați-vă că ați primit un exemplar, cu valoare de original, al contractului semnat. Păstrați-o cu grijă.

Nu uitați: Un contract în care intrați la început de bună voie, poate deveni o capcană.

Pentru a afla dacă nava este acoperită de un agreement ITF, vă rugăm să vizitați itf.seafarers.org, tab-ul „Look Up a Ship”.


<strong>Gabriela Dan,</strong> Redactor

Gabriela Dan, Redactor

Like
Unlike
+977