Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 1(9), Pagina 10-13

Cod: 9-1-126


SLN

Final de an 2018

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
0

În cadrul Campaniei „ITF împotriva navelor substandard”, luna ianuarie debuta cu repatrierea ultimilor membri ai echipajului navei Geo Star, abandonată în portul Agigea, în martie 2017 și vândută pentru recuperarea salariilor. Tot în ianuarie, era închis cu succes cazul „Tănase” (accident la bord soldat cu pierderea vederii la un ochi) prin plata compensației pentru accident în conformitate cu contractul ITF - după 5 luni de la preluarea lui. Negocierea contractelor colective de muncă cu Asociația Armatorilor din Norvegia (Oslo, 22-24 ianuarie 2018) s-a încheiat cu un plus de 2,5% la salariile navigatorilor români. De asemenea, în ianuarie, a fost inițiat dialogul cu ANR privind amendamentele propuse de SLN la implementarea Convenției MLC 2006 și analizarea propunerilor ANR cu privire la procedurile standard pentru implementarea MLC 2006 în legislația maritimă. Discuțiile cu Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății privind Agreementul Social Romania-Norvegia au fost începute în paralel cu preluarea a 5 cazuri grave ale unor navigator, într-o acțiune comună cu Inspectoratul ITF România. SLN a inițiat prima analiză a viitorului proiect „European Skillsea” (Blue Print Maritime - SkillSea) - un plan ambițios de re-grupare și re-gândire a strategiei învățământului de marină (nivel academic sau vocațional). La acest proiect, participă 27 de instituții de învățământ și cercetare, organizații de prestigiu european din domeniul maritime, ETF și organizatiile reprezentative ale navigatorilor din Polonia (Solidarność), România (SLN) și Marea Britanie (Nautilus International), organizații membre în Comisia SSDC Maritime Transport Sector și Asociația Armatorilor Europeni. Nu în ultimul rând, tot în ianuarie, s-au inițiat primele negocieri bilaterale între SLN și Ver.Di (organizația reprezentativă a lucrătorilor transportatori din Germania), în vederea implementării unor contracte colective de muncă negociate de SLN pentru un număr de nave ale unor proprietari din Germania, creându-se astfel locuri de muncă la nivel standard internațional pentru navigatorii români care lucrau pe aceste nave.Așadar, un start ambițios, bogat în activități, ritmul primei luni fiind menținut pe parcursul întregului an 2018.

La nivelul întregului an 2018, SLN a organizat în România campania împotriva navelor substandard din porturile maritime, a făcut propuneri legislative în vederea promovării unor acte legislative, a negociat contractele colective de muncă, a inițiat discuții și întâlniri cu mai multe organizații sindicale afiliate ITF, europene și mondiale, pentru implementarea politicii ITF (Mexico City Policy).

• Repatrierea echipajului Geo Star și plata 100% a salariilor navigatorilor, în cuantum de 180.000 USD.

• Participarea la elaborarea proiectului european „Blue Print Maritime –SkillSea”, 2019 – 2022.

• Negocierea anuală a Contractelor Colective de Muncă, tip ITF, cu partenerii de negociere și creșterea cu 1 - 2,5% a salariilor contractuale ale navigatorilor.

• Inițierea discuțiilor în vederea semnării Acordului Social între Romania și Norvegia.

• Semnarea MOU cu organizația reprezentativă germană, „Ver.Di”, care a generat peste 30 de locuri de muncă noi.

• Inițierea unor amendamente și introducerea unor articole ale Contractului Colectiv de Muncă în Normele de Implementare a MLC 2006.

• Participarea, prin luări de cuvânt și inițiative, în cadrul ședințelor Secțiunii Transport Maritim - UE de la Bruxelles (măsuri pentru prevenirea atacurilor piraterești, asistența medicală la bord, dumpingul social, etc.).

• Continuarea distribuției gratuite a revistei „Cap Compas” către membrii de sindicat și la bordul navelor unde aceștia lucrează.

• Participarea la interviuri și emisiuni pe teme importante pentru navigatori (naționale și internaționale).

• Întâlniri cu Ministrul Secretar de Stat din cadrul Ministerului Transporturilor, pe teme de legislație maritime.

• Întâlniri cu Secretarul General, din cadrul Ministerului Sănătății, cu reprezentanți ai Ministerului Muncii și ai Ministerului Transporturilor, cu parlamentari, Senatori și Deputați, pe tema reînnoirii Acordului Social România – Norvegia, care va garanta menținerea locurilor de muncă actuale, dar și suplimentarea cu încă peste 300 de locuri de muncă noi.

• Comitetul Executiv SLN s-a întrunit în peste 80 de ședinte extraordinare și a elaborat 62 de Hotărâri C.Ex.SLN importante în ceea ce privește activitatea SLN în anul 2018.

• Participarea activă la Conferința Națională pe tema elaborării Codului Maritim Român, organizată de Universitatea Ovidius.

• Participarea la elaborarea unui studiu sociologic privind activitatea pe mare, rezultatele acestuia urmând a fi prezentate către instituțiile naționale și internationale, pentru a fi folosite la îmbunătățirea calității vieții pe mare.

• Întâlniri cu diverși armatori pentru demararea proiectului „Cadetul Român” – elaboarea contractului cadru privind condițiile de preluare a cadeților.

• Participarea la Conferința Internaționala a Ofițerilor Barklav.

• Discuții la Ministerul Justiției privind Normele de implementare a MLC 2006 în legislația națională (în proces de implementare).

• Reluarea discuțiilor și redactarea de către SLN a propunerii legislative inițiate de sindicat pentru modificarea HG 245/2003 si OG 42/1997 privind modificarea valabilității Carnetului de Marinar de la 2 la 5 ani (în proces de implementare).

• Propunerea legislativă de modificare a OM 1252/2014, pentru introducerea de derogări de la stagiul de ambarcare de 5 ani. Astfel, s-a introdus o flexibilitate pentru perioada de 5 ani, care de acum poate fi depășită cu până la 3 luni pentru efectuarea cursurilor STCW.

• Propunerea de modificare a certificatului de competență pentru Aj. Of. Mecanic și introducerea lui în regula de competențe A-III/5. Astfel s-a creat oportunitatea unor locuri de muncă pentru această categorie de navigatori (implementat).

• S-a implementat programul privind protecția datelor cu caracter personal.

• Participarea SLN în calitate de Co-organizator la ședința C.Ex. ETF (European Transport Workers Federation), la Palatul Parlamentului din București, în 23 și 24 mai 2018.

• Participarea la SCOCEEN (Comitetul Executiv al Sindicatelor Navigatorilor ITF, care semnează contracte cu armatorii din Norvegia) – Split, 5 - 7 iunie 2018, cu un material privind situația navigatorilor din România, de pe acest segment.

• Participarea, alături de FNSP (Federația Națională a Sindicatelor Portuare), la dialogul cu sindicatele DP World România, în cadrul comisiei speciale înființate de ITF – Departamentul maritim și portuar, din vara anului 2018.

• Organizarea în România, de către SLN, a Zilei Internaționale a Navigatorului, în 25 iunie.

• Participarea SLN, în calitate de co-organizator al Zilei Marinei Române, 15 August.

• Participarea SLN la Congresul ITF – Singapore, din 14 - 20 octombrie, la secțiunile ITF Seafarers, Comitetul ITF European (ETF), Comitetul Femeilor ITF, Comitetul ITF Seafarers' Trust (Welfare) și sesiunile reunite de plen.

• SLN a adoptat Hotărârea Congresului ITF de a înființa Comitetul Tinerilor (navigatori femei și bărbați membri SLN, cu vârsta de până la 35 de ani) (în proces de implementare).

• Transparența decizională MT - crearea strategiei maritime – amendamente introduse de SLN, pentru includerea personalului navigant care nu facea parte din strategia maritimă (implementat).

• Întâlniri cu reprezentanții Ministerului Finantelor și ANAF (care începuse o acțiune de verificare a veniturilor navigatorilor) și lămurirea anumitor aspecte legale cu aceaste instituții, în ceea ce privește activitatea navigatorilor și explicarea aspectului care generase această acțiune. Discuțiile purtate au lămurit această problemă cu autoritatea fiscală, SLN informând membrii de sindicat despre acest lucru.

• Conlucrarea cu MAE (Ministerul Afacerilor Externe) pentru rezolvarea problemelor a peste 30 de navigatori aflați în pericol, în diferite porturi ale lumii, în decursul anului 2018.

• Participarea la conferința „ISWAN – International Seafarers Welfare Assistance Network” – organizată la Helsinky în 23 și 24 noiembrie și prezentarea modelului de servicii aplicat în România.

• Serviciile de bunăstare a navigatorilor din porturile maritime coordonate de Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială și ITF Seafarers' Trust au fost apreciate la modul superlativ de mai multe organizații internaționale (ICMA, LIFE, Mission to Seafarers) în cadrul reuniunii ISWAN de la Helsinki. Modelul din România este dorit pentru a fi implementat în mai multe țări europene dar și de pe alte continente.

• Propunerea SLN către Parlamentul României cu privire la „Legea Off Shore”, în sensul de a avea angajați și lucrători români pe platformele de extracție din Marea Neagră și aplicarea legislației muncii românești activităților desfășurate în apele teritoriale românești.

• Întreaga activitate financiar - contabilă a fost auditată în conformitate cu legislația financiar – contabilă valabilă, de către un expert contabil autorizat, acesta concluzionând: „Nu au fost constatate elemente susceptibile că ar putea prejudicia imaginea fidelă a datelor și informațiilor furnizate de situațiile financiare întocmite de SLN”. Bilanțul financiar - contabil a fost depus la instituția financiar - fiscală pentru conformitate.

• Activitatea contabilă SLN/ITF a fost auditată de expertul în audit extern ITF, în perioada 3 - 5 decembrie, și a fost găsită ca foarte bună, în finalul raportului de audit specificându-se „fără probleme”.

• Organizarea Pomului de Crăciun și a Serbării de Crăciun 2018. Un număr record de copii ai navigatorilor membri de sindicat (894), s-au bucurat de darurile oferite de Moșul de la SLN, din fonduri proprii, bazate pe cotizațiile membrilor și fondurile primite de la ITF.

• În activitatea importantă de asistență a navigatorilor, SLN a preluat, pe parcursul anului, 367 de cazuri, ajutând la rezolvarea lor, recuperând peste 490 mii USD.
Cele mai des întâlnite probleme au fost neplata salariilor, accidente, decese, dispariții, răpiri în zona Golfului Guineea.
- Peste 600 de navigatori au apelat la informarea gratuită oferită de SLN pe parcursul anului, respectiv cu peste 200 mai mulți decât în 2017, ceea ce arată că acestui proiect de informare îi este recunoscută utilitatea de tot mai mulți navigatori.

Inspectoratul ITF Romania

Activitatea Inspectoratului ITF a fost una bună. S-au inspectat peste 100 de nave iar bilanțul a fost unul pozitiv. S-au recuperat pentru navigatorii străini (ajunși cu probleme în porturile maritime românești) suma de 837.408 USD, reprezentând 490.492 USD salarii și 346.916 USD compensații decese.

Cele mai multe probleme: neplata salariilor, salarii sub minimul ILO (1.050 USD/lună - timonier), lipsa contractelor ITF în cazul navelor sub pavilion de complezență sau a contractelor colective de muncă în cazul navelor sub pavilioane naționale.

Conlucrarea cu departamentul PSC din cadrul ANR a fost una bună și corectă. Nerespectarea MLC 2006 a stat la baza mai multor plângeri către PSC România luându-se măsuri de reținere a navelor respective de către inspectorii PSC. Aceste acțiuni de reținere a navelor s-au finalizat cu remedierea de către armatori a problemelor găsite la nave, în proporție de 100%.


<strong>SLN,</strong> Autor necunoscut

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
0