Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 3(7), Pagina 4-5

Cod: 7-3-98


ITF Seafarers

Evitarea regulilor prin folosirea pavilioanelor de conveniență

Aurel Stoica, Secretar general SLN

Like
Unlike
+783

UNII ARMATORI (PROPRIETARI DE NAVE) ÎNREGISTREAZĂ NAVELE SUB PAVILIOANE DE COMPLEZENȚĂ (FOC) PENTRU A AVEA CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ SUB STANDARD PENTRU NAVIGATORI.Activitatea navigatorilor este vitală pentru toată populația globului. Ei transportă pe întreg mapamondul, tot ce este necesar, de la banane, carne, cereale, până la materiale de construcție, petrol, gaze, etc. Deși activitatea lor este atât de importantă, totuși, rămân o forță invizibilă. Munca lor este ținută, de unii armatori, fără reglementări clare și corecte, aceste lucruri putând generând abuzuri și încălcări ale drepturilor navigatorilor, de multe ori fără ca acestea să poată fi descoperite.


CE ESTE PAVILIONUL DE COMPLEZENȚĂ (FLAG OF CONVENIENCE, FOC)?

O navă care arborează pavilionul unei țări, alta decât țara de origine a armatorului.

Pentru navigatorii care lucrează pe aceste nave, în multe cazuri aceasta poate însemna:

- Salarii scăzute;
- Condiții de muncă și viață la bord necorespunzatoare;
- Hrana și apa potabilă necorespunzatoare;
- Perioade lungi de lucru fară ore de odihnă conform reglementărilor, aceasta ducând la oboseală și stress.
Folosind pavilionul de complezență, unii armatori pot profita având:
- reglementări minime;
- taxe mici de înregistrare;
- libertatea de a angaja forță de muncă ieftină.

ITF și SLN consideră că trebuie să existe o „legatură veritabila” între armator și pavilionul navei, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS). Navele ce arborează pavilion FOC fac dificil pentru ITF și sindicate, părtilor interesate din industrie, dar și publicului, să determine cine este proprietarul navei.
Globalizarea a contribuit din plin la adâncirea acestor probleme. Într-o piață competitivă a transportului maritim, pavilionul de complezență avantajează pe unii armatori, aceștia căutând cel mai ieftin mod de a exploata navele.


PROBLEME PENTRU NAVIGATORI

Respectarea clauzelor contractuale

Un eveniment grav petrecut în activitatea navigatorului, la bordul navei și/sau în deplasarea la și de la navă, poate să distrugă o viață, să pună capăt unei cariere în domeniu și să lase familiile fără sprijin financiar. Pe cont propriu, navigatorii, în multe cazuri, au puține șanse să-și soluționeze problemele și să primească (ei sau familiile) drepturile ce li se cuvin în funcție de eveniment.

SLN își ajută membrii să-și recupereze drepturile ce li se cuvin, atât prin acțiune directă cât și prin instanțele de judecată, dispunând de structuri complexe de urmărire până la rezolvarea cazului, în conformitate cu contractele negociate.

PLATA SALARIILOR

ITF și sindicatele afiliate primesc zilnic din partea unor echipaje de pe nave FOC semnale și reclamații despre situații în care li se datorează sume mari de bani din partea armatorilor. În multe cazuri, trec luni de zile fără ca echipajele să fie plătite la bord ori ca familiile să primească banii acasă. Aceste situații fac din navigator „prizonier” neputâdu-se debarca, la încheierea contractului, din cauza neplății salariilor cuvenite. Una din prioritățile activității inspectorilor ITF și sindicatelor afiliate este să obțină plata salariilor restante pentru echipajele care reclamă acest lucru.

În perioada 2015 - 2017 s-au recuperat peste 100 mil. USD pentru echipajele ce nu fuseseră plătite – în medie, aproximativ 34 mil. USD anual. Multe nave sub pavilion FOC au devenit, în present, acoperite de contracte standard ITF, acestea oferind protecție de înalt nivel pentru mai mult de 250.000 de navigatori.

EXPRIMAREA NEVOILOR NAVIGATORILOR

În ciuda greutăților prin care trec navigatorii de pe navele ce arborează pavilioane FOC, ei sunt înspăimântați și au rezerve să protesteze pentru respectarea drepturilor lor. Multe agenții de personal au obiceiul, de altfel interzis, să transmită între ele numele navigatorilor care reclamă nerespectarea drepturilor contractuale. Este o practică și a multor comandanți să transmită agențiilor de crewing numele navigatorului care a apelat la un inspector ITF. Cu o astfel de informare în evidența navigatorului, există posibilitatea ca acesta să găsească foarte greu o altă angajare. Pentru evitarea acestei situații este bine ca navigatorul să se adreseze organizației ITF din care face parte, pentru ca aceasta să intervină pentru a rezolva problema, în mod discret, fără divulgarea numelui reclamantului, ȋn mǎsura ȋn care acest lucru este posibil.

ROLUL ITF

La nivel global, ITF poartă negocieri cu organizațiile internaționale (IMO, ILO), incusiv cu organizațiile armatorilor din domeniul maritim și agențiile de crewing, pentru a asigura standarde și condiții minime de muncă și viață la bordul navelor cu pavilion de complezență, pentru un mare număr de navigatori. Aceste negocieri stau la baza contractelor colective de muncă, la rândul lor negociate între sindicatele de naționalitatea navigatorilor și armatorilor.

Politica cunoscută și sub numele „MEXICO CITY POLICY”, adoptată la Congresul ITF din 2010, angajează sindicatele afiliate, inclusiv SLN, să ofere navigatorilor o reprezentare și o protecție adecvată prin încheierea de contracte colective de muncă și acordarea de servicii minime* către navigatorii care sunt membri. Sindicatele conlucreaza între ele pentru ca, prin contractul încheiat, să fie acoperiți toți navigatorii de la bordul unei nave cu pavilion FOC, indiferent de naționalitate sau țară de origine.
Sindicatele affiliate, cu sprijinul ITF, încearcă să se asigure că toți cei care navighează pe nave cu pavilion FOC, indiferent de naționalitate, sunt protejați împotriva exploatării.

Campaniile împotriva FOC, efectuate de sindicatele afiliate și inspectorii ITF, au reușit într-o mare măsură, să impună contracte de muncă cu salarii adecvate și condiții decente de muncă și viață la bordul a aproape 11.500 de nave FOC.

Sindicatele afiliate în cadrul ITF, au devenit apărătorii navigatorilor exploatați, indiferent de naționalitate.

CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ APROBATE LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Aceste contracte sunt negociate de sindicatele afiliate și stabilesc salariile și condițiile de muncă și viață pentru toate echipajele navelor cu pavilion FOC, indiferent de naționalitatea navigatorului sau a armatorului. Toate navele care fac obiectul unui acord încheiat de un sindicat afiliat ITF primesc un certificat care garantează salariile cuvenite și condițiile de muncă și viață la bordul navei.

INSPECȚIILE

Sindicatele afiliate împreună cu inspectorii și contactele ITF asigură, în porturile din întreaga lume, respectarea contractelor de muncă încheiate pentru navigatori.
Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială și inspectoratul ITF România monitorizează respectarea contractelor negociate de SLN cu diversi armatori ce operează nave cu pavilion FOC, având la bord navigatori români.

*servicii minime – se regǎsesc pe site-ul SLN.


<strong>Aurel Stoica,</strong> Secretar general SLN

Aurel Stoica, Secretar general SLN

Like
Unlike
+783