Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 1(5), Pagina 4

Cod: 5-3-61


ITF Seafarers

Drepturi fundamentale ale navigatorilor în conformitate cu ILO

ITF Seafarers, Autor necunoscut

Like
Unlike
+926

De-a lungul anilor, ILO (Organizația Internaționalǎ a Muncii) a menținut și a dezvoltat un sistem de standarde internaționale de muncă menite să promoveze oportunități pentru femei și bărbați de a obține o muncă decentă și productivă, în condiții de libertate, echitate, securitate și demnitate.

DECLARAȚIE PRIVIND PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ȘI DREPTURILE DE LUCRUDeclarația drepturilor fundamentale la locul de muncă (1998) consacră dreptul muncitorilor de a se organiza și de a negocia, precum și de a nu fi discriminați, dar și alte drepturi fundamentale.

CONVENȚIA MARITIMĂ A MUNCII (MLC 2006)Convenția privind munca maritimă din 2006 impune tuturor guvernelor care au ratificat-o să dețină legi și reglementări care să protejeze următoarele drepturi fundamentale:

• dreptul de asociere (dreptul marinarilor de a se alătura unui sindicat la alegerea lor);

• recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă (dreptul unei organizații reprezentative a navigatorilor de a negocia un Contract Colectiv de Munca (CCM) în numele navigatorilor);
• eliminarea tuturor formelor de muncă forțată (dreptul navigatorilor de a lucra din proprie voință și de a fi plătiți în consecință);

• abolirea muncii copiilor;

• eliminarea discriminării în ceea ce privește ocuparea forței de muncă (dreptul navigatorului de a fi tratat în același mod ca și navigatorii colegi care desfășoară aceeași activitate indiferent de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau opinii politice).

Pe scurt, navigatorii au dreptul la un loc de muncă sigur, unde sunt respectate standardele de siguranță, unde beneficiază de condiții echitabile de angajare, condiții decente de trai și de muncă, dar și de protecție socială, cum ar fi: accesul la asistență medicală, protecția sănătății și bunăstarea, pensie, alte drepturi sociale prevǎzute in legislație.

Organizația Internațională a Muncii (ILO) este agenția ONU care – pentru a proteja drepturile lucrătorilor - stabilește standarde de muncă recunoscute la nivel internațional. Aceasta funcționeazǎ printr-un parteneriat social între guverne, angajatori și sindicate. ITF conduce activitatea sindicatelor maritime și de pescuit în acest parteneriat.  


<strong>ITF Seafarers,</strong> Autor necunoscut

ITF Seafarers, Autor necunoscut

Like
Unlike
+926