Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 4(8), Pagina 28

Cod: 8-1-113


SLN

Anunț tineri navigatori - ref.CTN

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
+985

Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială (SLN), a lansat inițiativa privind încurajarea tinerilor navigatori români, femei și bărbați.

În decursul anilor, tinerii navigatori s-au organizat și au devenit o voce în cadrul organizațiilor navigatorilor la nivel internațional. SLN - în calitatea sa de organizație a navigatorilor afiliata ITF si ETF – a decis infiintarea Comitetului Tinerilor Navigatori Români (CTN) din SLN. Acest organism va fi parte a structurii SLN și va funcționa pe lângă Comitetul Executiv (C.Ex.SLN). Atribuțiunile și responsabilitățile acestui organism din cadrul SLN vor fi elaborate în adunările comitetului și supuse aprobării C.Ex.SLN. Structura de conducere se va stabili în adunările organizate de SLN, pe baza propunerilor și voturilor membrilor, în mod liber.

Calendarul activităților va fi stabilit de către C.Ex.SLN care va aproba și finanțarea corespunzătoare. În principal, acest comitet va avea minim o întâlnire anuală și liderii lor vor participa la întâlnirile internaționale ale tinerilor navigator, respectiv ale femeilor navigator.

Statutul SLN se va modifica corespunzător și va permite astfel acestui comitet să fie reprezentativ pentru tinerii navigatori la nivel SLN.

Prin această initiațivă, C.Ex.SLN dorește să promoveze tinerii, femei și bărbați, la nivelul organizației, să identifice problemele și modalitatea de acțiune a sindicatului în aceaste direcții, să sprijine tinerii în cariera de ofițer de marină. Prin crearea acestei structuri, SLN își exprimă speranța că tinerii navigatori români vor avea o voce mai puternică în plan național dar și internațional.

Condiții de participare în cadrul SLN-CTN:

Membru de sindicat, bărbat sau femeie, vârstă de până la 35 de ani, disponibilitate la programul de instruire, organizare și participare la întâlnirile naționale și internaționale stabilite, cunoașterea cel puțin a limbii engleze scris și vorbit, abilități de organizare. Așteptăm intențiile de participare până la data de 28 februarie 2019 la sediul SLN, transmisă prin e-mail pe adresa: sln@sln.org.ro sau prin orice alta modalitate de contact. Data propusă pentru desfășurarea primei întâlniri a SLN-CTN: 12 aprilie 2019.


<strong>SLN,</strong> Autor necunoscut

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
+985