Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 4(8), Pagina 26

Cod: 8-1-111


SLN

Anunț navigatori - ref.Cod Fiscal 2018/2019

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
+836

Deoarece în ultima perioadă colegii navigatori au solicitat informații referitoare la aplicarea Codului Fiscal valabil 2018/2019, vă aducem la cunoștință următoarele:

În urma demersurilor făcute în vara anului 2017, de SLN către autoritățile din domeniu (Ministerul Finanțelor Publice), cu privire la intenția acestora de modificare a Codului Fiscal, textul prevederilor în vigoare, de interes pentru navigatori, este urmatorul:

Titlul IV - Impozitul pe venit

Art.76 - Definirea veniturilor din salarii și asimilate salariilor

Aliniatul (4) - Următoarele venituri nu sunt impozabile în înțelesul impozitului pe venit

Litera „o” - Sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activități dependente desfășurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activități dependente desfășurate la bordul navelor și aeronavelor operate în trafic internațional.

Fac exceptie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situația în care România are drept de impunere.

Norme metodologice - aliniatul (19) - În aplicarea prevederilor Art.76 alin.(4) litera o) din Codul fiscal, veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile și nu se declară în România potrivit prevederilor Codului fiscal.

Pentru orice alte lămuriri vă rugăm să contactați direct SLN.


<strong>SLN,</strong> Autor necunoscut

SLN, Autor necunoscut

Like
Unlike
+836