Cap compas

ISSN 2559-1053

Revista nr. 4(4), Pagina 6-9

Cod: 4-1-55


SLN

2017 - Un an plin de probleme

Adrian Mihălcioiu, Președinte SLN

Like
Unlike
+723


Anul 2017, care tocmai se încheie, a adus Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) un număr mare de provocări, de situații critice, până la urmă situații din viața reală cu care se confruntă întreaga categorie socio-profesională, mulți nemembri și mult mai puțini navigatori membri de sindicat.

Datorită contractelor de muncă negociate de SLN și ITF, problemele membrilor de sindicat au putut fi ușor rezolvate, în favoarea lor. Foarte multe probleme grave, vizând accidente de muncă, salarii neplătite cu lunile, abandonarea navigatorilor, îmbolnăviri și altele, au abundat în mesaje către SLN, pe toate căile. Numărul cazurilor înregistrate a ajuns astfel la un record nedorit. În acest articol, nu ne propunem să dezbatem sau să detaliem cazurile și nici să încercăm să găsim cauzele acestor situații ci, mai degrabă, să arătăm ce a fost important, ca activitate generală a Sindicatului Liber al Navigatorilor.

Anul 2017 a debutat cu demersurile făcute pentru navigatorii români abandonați în Malaezia, pe nava „Newlead Victoria” și numeroasele cazuri de neplată și repatriere, înregistrate de navigatorii români de pe navele platformelor Promar, cazuri aduse la cunoștiința tuturor forurilor internaționale. În total, erau neplătiți peste 600.000 Euro, zeci de navigatori aflați la bordul navelor, așteptând plata și repatrierea. Într-un efort comun internațional, bazat pe acțiunile SLN, s-au inițiat măsuri specifice care au condus – acum, când apare acest articol – la rezolvarea în proportie mare a acestor cazuri.

Decizia de a înființa revista „Cap Compas” nu a fost una simplă. Discuțiile cu membrii de sindicat, alcătuirea grupului redacțional, stabilirea bugetului revistei, modalitatea de apariție grafică, alegerea numelui și multe altele, au făcut din apariția acestei reviste o încercare - sperăm noi, reușită – care acoperă necesitățile de comunicare cu membrii SLN.

SLN este reprezentat în Comisia de Experti SSDC – MT în cadrul Comisiei Europene de la Bruxelles, unde se dezbat actele normative privind navigatorii europeni. Pe parcursul anului 2017, au fost atinse mai multe teme, printre care și implementarea convenției MLC 2006, diminuarea birocrației și a documentelor redactate la bordul navelor prin crearea programului „Single Window”, un Transport European Echitabil, protecția socială a navigatorilor europeni, încurajarea angajării navigatorilor europeni pe nave europene, utilizarea navigatorilor europeni pe navele ce navigă în Zona Economică a Spațiului European, implementarea agreement-ului social la nivelul tuturor statelor membre, pregătirea navigatorilor europeni și asigurarea locurilor de muncă pentru cadeți, etc. Reprezentantul SLN a participat activ în cadrul ETF la toate temele abordate susținând, alături de ceilalți parteneri sociali, acțiuni importante pentru viața navigatorilor, desfășurate pe parcursul anului 2017, care au fost sau sunt implementate și în România.

Congresul 5 - ETF , Barcelona, 24 - 26 mai 2017 - Delegația SLN a participat la adunările generale și la secțiunea Woman Committee, susținând tema congresului „Europa Transportului Echitabil” și având propria viziune de susținere a viitoarei conduceri ETF, votată, Frank Moreels - Președinte și Eduardo Chagas - Secretar General.

La European Shipping Week - Bruxelles 27 – 29.02.2017, a fost invitat și reprezentantul SLN, alături de reprezentantul Ministerului Transporturilor – ANR. La această manifestare a shipping-ului mondial, nu numai european, s-au adus în discuție revoluția tehnologică din shipping, transportul maritim de mâine, rolul navigatorilor la bordul viitoarelor nave, complet tehnologizate, și locul transportului maritim în lume. Manifestarea, deosebit de importantă, a adus alături reprezentanți ai guvernelor, organizațiilor mondiale, a armatorilor, a navigatorilor și ai industriei transportului maritim, în general.

În fiecare an, are loc întrunirea comitetului tehnic „SCOCEEN”. Anul acesta, s-au întâlnit la Bergen (Norvegia) toți reprezentanții sindicatelor navigatorilor care negociază contracte colective de muncă cu armatorii norvegieni sub coordonarea Sindicatului Navigatorilor din Norvegia. Au fost evaluate contractele de muncă în vigoare și modificările necesare pentru a fi negociate în viitor.

SLN a susținut activ toate campaniile ITF desfășurate în porturile maritime românești. Printre cele mai importante au fost: Campania privind sprijinirea înființării Sindicatului Navigatorilor din Myanmar, a conștientizării navigatorior ucrainieni asupra aderării la Sindicatul Navigatilor din Ucraina (MTWTU), afiliat ITF, precum și o campanie împotriva navelor cu condiții sub standard. În cadrul acestei campanii s-a înregistrat cazul navigatorilor romani de pe nava Gian 1, rămași în deriva, în nordul coastelor Tunisiei, pe o mare de gradul 10, datorită condițiilor tehnice sub standard ale navei. Amintim că printr-o minune și bazat pe experiența comandantului și a echipajului român, nava a fost salvată în extremis la câteva mile de stâncile din largul coastelor Tunisiei. După trecerea furtunii, nava a fost reparată cât să ajungă într-un port din Italia, unde echipajul, în totalitate român, a fost plătit și debarcat la intervenția SLN.

Marcarea datelor calendarului maritim național, european și internațional a fost făcută printr-o serie de acțiuni organizate la sediul SLN, la Seamen's Club și în port – la bordul navelor. Astfel, a fost marcată Ziua Internațională a Navigatorului – 25 iunie, Ziua Marinei Române – 15 august, Ziua Internațională a Marinei Comerciale – 28 septembrie. La aceste acțiuni au participat, pe lângă reprezentanții SLN, și navigatori, reprezentanți ANR, ai Comandamentului Flotei Navale, ai industriei shipping-ului, voluntari și presă.

S-a semnat un nou contract cu o societate off-shore și au început negocierile cu o companie belgiană. Aceste două perspective noi vor crea, cu siguranță, noi locuri de muncă pe langă cele deja existente, în condițiile standardelor internaționale. SLN respectă întru totul politica ITF privind standardul înalt al condițiilor de muncă și viață ale navigatorilor la bordul navelor, așa cum este prevăzut și în politica ITF MCP (Mexico City Policy).

Contractele de muncă existente au fost revizuite și urmează a fi renegociate începând cu anul 2018. Astfel, compensațiile asigurate salariaților vor crește și se încearcă și o reașezare a salariilor din contractul colectiv de muncă, în conformitate cu normele internaționale.

SLN a lansat, în mai 2017, cartea „Cu prețul vieții navigatorilor români”, ultimul volum al experiențelor întâlnite de navigatori la bordul navelor aparținând flotei românești.
Lansarea proiectului „Cadetul Român”, de la finele acestui an, de către SLN împreună cu UMC. Este, cu siguranță, o încercare de a arăta cum se poate rezolva situația dezastruoasă în care se află cadeții instituțiilor de învățământ românesc în domeniu.

În anul 2017, s-a reînnoit programul de evidență cotizații și contact membri de sindicat, s-a definitivat amenajarea sediului SLN, s-a modernizat programul pentru eliberarea cardurilor de membru SLN, s-a revizuit nivelul cotizației 2017/2018 în sensul în care s-a renunțat la mărirea cotizației pe fondul înscrierii mai multor navigatori în sindicat, s-au eficientizat procedurile „on-line” de comunicare cu navigatorii, prin intermediul site-urilor de socializare și al site-ului SLN.

Anul acesta, s-a reluat procesul legislativ de reprezentativitate .

S-a înființat un department de lucru cu navigatorii care întâmpină probleme.

Reprezentanți ai SLN și Seamen's Club vor participa la lucrările întâlnirii anuale ISWAN (Protecția Navigatorilor la nivel internațional) ai căror membri sunt.

Inițiative legislative generale care privesc toți navigatorii:
Din punct de vedere fiscal, în luna august, SLN s-a implicat și a reușit menținerea articolelor din Codul Fiscal cu privire la navigatori. (pentru mai multe detalii contactați SLN)

Negocierile implemetării Convenției MLC 2006 în legislația naționala. Unele din propunerile SLN au fost aprobate și vor apărea în Monitorul Oficial cât mai curând.

SLN a inițiat renegocierea contractului social între România și Norvegia la nivelul Ministerului Muncii și al Sănătății, prevedere legislativă care ar putea produce un număr important de locuri de muncă la bordul navelor cu pavilion norvegian.

SLN a intervenit în propunerea de modificare a Ordinului Ministrului Transporturilor privind vizita medicală și certificatul medical standard pentru navigatori, astfel încât certificatul medical standard IMO să rămână în forma actuală și să nu se modifice așa cum prevedea actul normativ propus.

SLN a înaintat o propunere completă de înființare a unui Registru Maritim Internațional Român după modelul țărilor europene, cu deschidere la mare, luȃnd în considerare avantajul tuturor părților implicate și anume navigatori, cadeți, statul roman și armatori .
Inițiativa legislativă a SLN privind modificarea OM 1252/2014 și includerea fiterilor în grupa A – III/5 a codului STCW.

Inițiativa legislativă a SLN privind modificarea OM 1252/2014 în ceea ce privește reconfirmarea brevetului / cerificatului de capacitate în sensul în care să se acorde de către ANR o derogare de la stagiul minim de ambarcare în ultimii 5 ani în limita a 7%.

Reluarea discuției privind valabilitatea carnetului de marinar și initiative SLN, către MT, de modificare a Hotărârii 245/2003 în sensul în care carnetul de marinar să fie valabil 5 ani condiționat la data prelungirii de un aviz medical valabil. Vizita medicală va rămâne în continuare obligatorie la 2 ani, în conformitate cu STCW, amendamentele de la Manilla care nu pot fi modificate.


<strong>Adrian Mihălcioiu,</strong> Președinte SLN

Adrian Mihălcioiu, Președinte SLN

Like
Unlike
+723